Министър Караниколов открива информационен ден за "Насърчаване на предприемачеството" е Стара Загора

Министърът на икономиката Емил Караниколов ще открие днес в Стара Загора информационен ден за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 02 до 11 юли 2018 г. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни.

Министър Караниколов ще открие Информационния ден в 15.00 ч. в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора.

реклама
реклама
02.07.2018 / 13:09 | 261 


Zara-Live е информационен сайт на Стара Загора. В него ще намерите разнообразна информация за събития в Стара Загора и региона. Актуални спортни новини, културни събития, новини от България и Света.

Използването на авторски материали подписани от Zara Live, текстове, снимки и видео е позволено с позоваване на Zara Live с връзка към www.zara-live.com
Zara Live не носи отговорност за коментари от посетители на сайта.

Общи условия Facebook Политика за личните данни GDPR

Zara Live © 2021