Започва изграждането на Индустриална зона "Загоре"

Националната компания „Индустриални зони“ преведе 3.5 млн. лв. по сметките на Индустриална зона „Загоре“. Това е сумата, с която държавата участва като акционер с новосъздаденото дружество. На редовната си сесия днес Общинският съвет в Стара Загора даде съгласие за изработване на ПУП на бъдещата Индустриална зона „Загоре“.
Това е първата фактическа стъпка за изграждане на зоната, която ще позволи да започне подписването на сделки с имоти в нея.
Съветниците дадоха съгласие за допускане на изработването на ПУП, план за застрояване и план за регулация. След изработването на подробния устройствен план, той трябва да бъде разгледан и приет от Общинския съвет. Следва да бъдат оформени парцелите със съответните идентификатори и с подробен план на инфраструктурата. Това ще позволи договаряне с потенциални инвеститори и старт на процедурата по ЗОП за изграждане на прилежащата инфраструктура –ток, водоснабдяване, канализация и др.
Към този момент над половината от парцелите са договорени с потенциални инвеститори, като приоритет се дава на местните, които ще бъдат избирани чрез конкурс. Изискването към тях обаче, е да развиват високотехнологични производства с висока добавена стойност, за осигуряване на по-високо заплащане на труда. Очаква се строителството на зоната да започне в началото на 2019 г., а инвеститорите да могат да усвоят парцелите си в края на лятото на същата година.

Предстои свикване на общо събрание на акционерите на зоната, което трябва да приеме нов устав на дружеството, както и промяна на наименованието и адреса на управление на дружеството и промени в състава на Съвета на директорите.

реклама
реклама
27.09.2018 / 17:33 | 480 


Zara-Live е информационен сайт на Стара Загора. В него ще намерите разнообразна информация за събития в Стара Загора и региона. Актуални спортни новини, културни събития, новини от България и Света.

Използването на авторски материали подписани от Zara Live, текстове, снимки и видео е позволено с позоваване на Zara Live с връзка към www.zara-live.com
Zara Live не носи отговорност за коментари от посетители на сайта.

Общи условия Facebook Политика за личните данни GDPR

Zara Live © 2021