1 226 лева е средната работна заплата в Старозагорско

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли е 1 207 лв.,за август - 1 181 лв. и за септември - 1 292 лева. Данните са на ТСБ-Югоизток.

През третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 226 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на годината с 1.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 39.2% и „Държавно управление“ - с 9.8%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Строителство“ с 8.6%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в областта нараства с 5.2%, като в обществения сектор е с 8.8%, а в частния - с 2.3%.

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие, област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 855 лв.), София (1 297 лв.), Враца (1 262 лв.) и Варна (1 259 лева).

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември нарастват с 0.2% спрямо края на юни, като достигат 97.7 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на най-голямо увеличение на наетите лица е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“, а най-голямо намаление се наблюдава в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“.

В края на септември тази година в сравнение с края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.6 хиляди, или с 2.5%.

реклама
реклама
21.11.2020 / 14:16 | 197 


Zara-Live е информационен сайт на Стара Загора. В него ще намерите разнообразна информация за събития в Стара Загора и региона. Актуални спортни новини, културни събития, новини от България и Света.

Използването на авторски материали подписани от Zara Live, текстове, снимки и видео е позволено с позоваване на Zara Live с връзка към www.zara-live.com
Zara Live не носи отговорност за коментари от посетители на сайта.

Общи условия Facebook Политика за личните данни GDPR

Zara Live © 2020