Качеството на водата в Стара Загора, предназначена за питейно-битови цели, отговаря на необходимите изисквания

РЗИ – Стара Загора продължава да осъществява засилен контрол на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в град Стара Загора, като извършва пробонабиране от крана на потребителя, съгласно изискванията на Наредба № 9.
На 08.11.2022 г. служители на РЗИ – Стара Загора извършиха пробонабиране от 5 пункта, разположени в различни зони на областния град, във връзка с продължаващите строително-ремонтни дейности, изпълнявани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора по водоснабдителната мрежа на територията на града.
Резултатите от направените анализи не показаха отклонения от изискванията, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
В изпълнение на предписаните мерки от РЗИ – Стара Загора, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора предостави данни за извършен мониторинг на питейната вода в 13 пункта на територията на град Стара Загора на 7 и 14 ноември Резултатите от направените анализи не показаха отклонения от изискванията, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
Броят на пробите многократно надвишава заложените в мониторинговата програма.

реклама
реклама
22.11.2022 / 20:47 | 153 

  Сподели
  


Zara-Live е информационен сайт на Стара Загора. В него ще намерите разнообразна информация за събития в Стара Загора и региона. Актуални спортни новини, културни събития, новини от България и Света.

Използването на авторски материали подписани от Zara Live, текстове, снимки и видео е позволено с позоваване на Zara Live с връзка към www.zara-live.com
Zara Live не носи отговорност за коментари от посетители на сайта.

Общи условия Facebook Политика за личните данни GDPR

Zara Live © 2023