Мащабният ремонт на Техническия факултет при ТрУ приключи в срок

Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков инспектира финала на строително-ремонтните дейности във Факултет „Техника и технологии“- гр. Ямбол.
Въпреки усложнената обстановка, ремонтът приключи в срок.
Припомняме, че на 13.02.2020 г. ТрУ сключи договор с Националния доверителен екофонд за подобряване енергийната ефективност на сградите на Факултет „Техника и технологии” – гр. Ямбол чрез извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ”- ГР. ЯМБОЛ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА
ЗАГОРА ЧРЕЗ ПАКЕТ ОТ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ”.
Максималната стойност на проекта е 894 402,88 лв като Националният доверителен екофонд финансира 85 процента от Зеления проект.
Поставена е топлоизолация на външните стени ,подовете, покривите на учебните корпуси и столовата. Амортизираната дървена дограма е подменена с нова от алуминиеви профили с прекъснат термомост и двоен стъклопакет с вътрешно К стъкло. Монтирани са 92 нови алуминиеви радиатора. Изградена е соларна инсталация от 5 бр. соларни панели , които са свързани с монтаж на нов бойлер с обем 1000 л, посредством с които се осигурява битова топла вода за кухненския блок на столовата. Подменени са осветителните тела с нови енергоспестяващи лампи във всички корпуси.
Ремонтът е с положителен енергоспестяващ и екологичен ефект, постигнат в резултат на реализацията на Зеления проект, изразяващ се в намалението на парникови газове, подобряване на образователната инфраструктура и комфорта в сградите на Техническия факултет.
Очакваната редукция на емисии СО 2 ще е в размер на около 270 t годишно

реклама
реклама

22.05.2020 / 16:00 | 50 

parketensviat.com


Zara-Live е информационен сайт на Стара Загора. В него ще намерите разнообразна информация за събития в Стара Загора и региона. Актуални спортни новини, културни събития, новини от България и Света.

Използването на авторски материали подписани от Zara Live, текстове, снимки и видео е позволено с позоваване на Zara Live с връзка към www.zara-live.com
Zara Live не носи отговорност за коментари от посетители на сайта.

Общи условия Facebook Политика за личните данни GDPR

Zara Live © 2020