Национална програма "Иновации в действие" в ПГЕЕ гр.Гълъбово

По Национална програма „Иновации в действие“ ПГЕЕ гр.Гълъбово, посрещна учители и ученици от ПГТАТ гр. Хасково и ПГТТ гр.Смолян. Обмяната на опит между училищата се състоя в периода 10-11 юни 2021г. Целта на посещението бе споделяне на добри иновативни практики.
Директорът на училището г-жа Петронка Цветковска приветства гостите с добре дошли.
Представянето на иновативното училище ПГЕЕ Гълъбово започна с презентация на иновативния предмет „Интелигентна енергия“, предназначен за специалност „Електрообзавеждане на производството“ с ръководител инж. Катя Колева. В нея бе представена учебната програма и моменти от обучението на учениците, както и целите, които ПГЕЕ Гълъбово са си поставили до края иновативния период.
инж. Пенка Атанасова –зам.директор УПД в ПГЕЕ представи всички програми и Национални проекти, по които училището работи.
Срещата продължи с презентация на инж.Тодор Милков представител на Ей и Ес Гълъбово, за Вятърен парк „Свети Никола“, където е планувано посещение на учениците, обучавани по иновативния предмет.
След кратка обедна почивка, гостите бяха поканени на открит урок от програмата на „Интелигентна енергия“ на тема „Енергоспестяващо улично осветление в нашия град“. Учениците запознаха гостите в резюме с доклада за обследване за енергийна ефективност на уличното осветление в Гълъбово и мотивите за подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо. Демонстрираха направения от тях работещ макет на улично осветление, обясниха работата му, начина на свързване в електрическа схема и как са го изработили.
В макета, едната от уличните лампи не бе присъединена към осветителната мрежа. Задачата към учениците от всички екипи бе заедно да я направят/като и запоят LED лента/ и я монтират. Всички бързо заработиха в екип и изпълниха задачата. След тестването и за изправност, лампата се сдоби с надпис на трите училища, участващи в НП“ Иновации в действие“.
На 11.06.2021г., вторият ден на събитието участниците посетиха Фотоволтаичен парк „Солера Енержи“ с.Бряст. Там учители и ученици получиха подробна и много интересна информация за работата и поддръжката на фотоволтаичния парк, директно от специалистите.
Двудневната обмяна на опит приключи с пожелание “До нови срещи“. Всеки екип отнесе със себе си мигове от съвместната ползотворна работа.

реклама
реклама

21.06.2021 / 9:54 | 465 

  Сподели
  


Zara-Live е информационен сайт на Стара Загора. В него ще намерите разнообразна информация за събития в Стара Загора и региона. Актуални спортни новини, културни събития, новини от България и Света.

Използването на авторски материали подписани от Zara Live, текстове, снимки и видео е позволено с позоваване на Zara Live с връзка към www.zara-live.com
Zara Live не носи отговорност за коментари от посетители на сайта.

Общи условия Facebook Политика за личните данни GDPR

Zara Live © 2024