Поетапно възстановяват дейността на детските ясли и градини в Община Стара Загора

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, считано от 26 май (вторник) се възстановява дейността на четири общински детски градини: Детска градина № 4 „Бреза“, Детска градина № 10 „Светлина“, Детска градина № 11 „Загоре“ и Детска градина № 33 „Люляк“.

Всички останали общински забавачници- детски градини и детски ясли, ще посрещнат своите възпитаници на 1 юни.

Директорите на детските заведения ще осъществят предварително необходимите строги санитарно-хигиенни дейности, както и ще създадат и въведат организация на работа спрямо характера на съответното заведение, при стриктно спазване на указаните от Mинистерство на здравеопазването и Mинистерство на образованието и науката правила. Ще бъдат разработени вътрешни правила за организиране на дейността на детското заведение и възстановяване приема на деца в условията на COVID-19.

Всички родители ще трябва да попълнят Декларация „Информирано съгласие“ , преди връщането на детето в детското заведение.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на ресорния зам.-кмет-Иванка Сотирова.
Образец на Декларацията „Информирано съгласие“ е достъпен на сайта на местната администрацията, в секция Обявления.

(https://www.starazagora.bg/uploads/pages/informirano_saglasie.pdf )

реклама
реклама
22.05.2020 / 18:44 | 65 

parketensviat.com


Zara-Live е информационен сайт на Стара Загора. В него ще намерите разнообразна информация за събития в Стара Загора и региона. Актуални спортни новини, културни събития, новини от България и Света.

Използването на авторски материали подписани от Zara Live, текстове, снимки и видео е позволено с позоваване на Zara Live с връзка към www.zara-live.com
Zara Live не носи отговорност за коментари от посетители на сайта.

Общи условия Facebook Политика за личните данни GDPR

Zara Live © 2020