Служителите на НОИ излизат на едночасова предупредителна стачка

На 25 май от 10:00 до 11:00 часа, работници и служители от Националния осигурителен институт в цялата страна ще проведат едночасова предупредителна стачка. Основните им искания са:

Да бъде реализирано увеличение на средствата за работни заплати в системата на НОИ (ЦУ и ТП) с не по-малко от 30 /тридесет/ процента;
Увеличените средства да се разходват за нарастване на основните заплати на всички работници и служители на НОИ (ЦУ и ТП) по съгласуван и одобрен от синдикалните организации на работниците и служителите в НОИ механизъм;
Увеличението на основните заплати да има действие назад и да влезе в сила от 01.01.2023 г.
За да бъдат удовлетворени исканията на работещите, е необходимо да бъдат осигурени средства в размер на 30 милиона лева, но към настоящия момент в проекта на ЗБДОО 2023 разходите за персонал на НОИ не са предвидени увеличения, което поставя в невъзможност актуализиране на заплатите на служителите.

От НОИ припомнят, че съгласно закона (ЗУКТС), участието в стачка е доброволно, като за времетона участие не се получава трудово възнаграждение, но се зачита за трудов (служебен) стаж.

По време на стачка работниците/служителите са длъжни да бъдат в предприятието (на територията на ТП на НОИ, в което работят), без да пречат на останалите да изпълняват трудовите си задължения. За участие в законна стачка, стачкуващите не отговарят дисциплинарно и имуществено.

23.05.2023 / 15:03 | 230 

  Сподели
  


Zara-Live е информационен сайт на Стара Загора. В него ще намерите разнообразна информация за събития в Стара Загора и региона. Актуални спортни новини, културни събития, новини от България и Света.

Използването на авторски материали подписани от Zara Live, текстове, снимки и видео е позволено с позоваване на Zara Live с връзка към www.zara-live.com
Zara Live не носи отговорност за коментари от посетители на сайта.

Общи условия Facebook Политика за личните данни GDPR

Zara Live © 2024