Студенти на Тракийски университет завоюваха множество награди от втория конкурс "Фермерството и младите хора", организиран от Български фермерски съюз

На проведения втори конкурс "Фермерството и младите хора" от Българския фермерски съюз най-много награди спечелиха студентите от Тракийския университет. В поредица от публикации ще ви представим наградените есета. Първото е на Ванеса Васкова Василева от Аграрен факултет, специалност "Екология и опазване на околната среда.


"Земеделието и животновъдството - призвание и любима работа. Така мога да опиша усещането си за онова, което ме вдъхновява да се занимавам с екология. Връзката със земята възпитава и дисциплинира. Тя ме е научила на любов и отговорност към природата и животните. Ако има нещо, което ме удовлетворява като работа, то е точно грижата за това, което обичам, грижата към нашата земя.
Семейството ми се занимава със земеделие. От дете помня посевите, жътвите и беритбите. Това доста ми е повлияло и продължава да ми влияе за едно по-добро бъдеще. Бъдеще, в което българският народ да консумира повече родна храна, по-чиста и без ГМО.
В природата важи правилото - празно място не остава: там, където е отсечено дърво - изниква храст; там, където е имало пожар - нова трева. С времето природата възстановява изгубеното, следвайки своята еволюция. В днешно време, човекът се намеси в естественото развитие на природата. Бяха пуснати много генно модифицирани растения в околната среда, а така може да се премине границата, в която хората да нанесат повече вреда, отколкото ползи. Изкуствено създадените плодове и зеленчуци нямат естествено място, което да заемат. По този начин е възможно да се получи изкуствено насищане на земята, с което тя няма да може да се справи.
През последните години непрекъснато се пускат нови и нови генно модифицирани храни на пазара. Влагат се средства в тяхното създаване, производство и разпространение, но не се влага достатъчно в опазване на това, което самата природа ни дава. Ние хората трябва да обърнем нашия интерес от изкуствено създаденото към естественото и да подкрепим това, което имаме, само така ще живеем в една по-чиста екологична среда, ще отглеждаме чисти растителни продукти и ще имаме възможност за по-добро животновъдство.
Животновъдството осигурява пресни храни за населението (мляко, месо, яйца) и суровини за много отрасли в леката промишленост (вълна, кожи). За повече продукция, съответно трябва да има и по-голяма реколта от земеделието, за да бъдат изхранвани по-голям брой животни. Двата отрасъла са неизменно свързани и изучаването им от еколозите трябва да върви успоредно. В една по-добра екологична среда ще имаме възможност за отглеждане на повече животни. Ние имаме нужда от това, защото този отрасъл има важно социално значение за обществото. В България той осигурява разнообразие от качествени хранителни продукти, които са жизнено важни за човешкия организъм (мазнини, белтъчини). За нашето здраве трябва да се погрижим сами, започвайки от самото отглеждане на нашата екологично чиста био храна.
Много често забравяме за климата, който е основен фактор за земеделието и животновъдството. В социалните мрежи непрекъснато ни заливат с информация за ГМО и същевременно малкото количество на валежите. Недостигът на вода води до по-слаби реколти. А колко вода се изразходва за създаването на генно модифицираните продукти? Не е ли по-безопасно и полезно тази вода да бъде оставена на земята, за да напоява естествените плодове и зеленчуци и да се отглеждат истински животни? В тази връзка усилията на хората трябва да бъдат насочени към опсността и предотвратяването на природните бедствия или неблагоприятните климатични условия.
Ние хората, сами градим или унищожаваме това, което имаме. И както споменах по-рано, в този етап се създават нови ГМО продукти, които и ние не знаем какво въздействие ще окажат върху природата и върху нас самите. Следваме ли естествената еволюция или се опитваме да променим света, в който живеем? В момента развиваме ли се, създавайки изкуствени храни, вместо да съхраним естествените или променяйки света - вървим към собствената си гибел? Вместо да опазим и спасим нашата околна среда, продължаваме да я унищожаваме - намесвайки се в естествените природни закони?
В своята професионална дейност като агроеколог, искам да вложа времето си в изучаване и анализ на въздействието на факторите, влияещи върху замърсяването на околната среда, атмосферния въздух, водите и водните басейни, на почвата, която се обработва, в управлението на земните ресурси. От съществено значение за постигането на това е управлението на отпадъците, защитата от въздействието на химични вещества и смеси, регламентирано пускане на генно модифицираните растения. Все повече млади хора могат да се занимават с фермерство, но за това трябва да имат необходимите условия. Това е основата върху, която трябва да се работи за едно по-добро и по-чисто бъдеще.
Опазване на водата и водните басейни е най-важна, защото без вода не можем да живеем, нито да отглеждаме растения и животни. Всеки един от нас може да допринесе за тяхното опазване, да поеме ежедневна отговорност, с която да пази чиста водата: да не се изхвърлят хранителни отпадъци в канализацията; да не се използват силни химически препарати в домакинството; също и в градините с плодове и зеленчуци по-малко химични торове; да не се изхвърлят отпадъците и боклука безразборно; при разходка сред природата - не замърсявайте! Да взема участие в кампаниите за почистване на природата и водните басейни. Всичко това от нашето ежедневие дава отражение върху водата. Вместо безотговорно да я замърсяваме - нека бъдем отговорни и да я опазим чиста!
Водата е основен фактор в земеделието и в животновъдството. Тя е основен фактор за живота на нашата планета. Без нея ние, както и цялата екосистема не може да съществува, затова нека се погрижим за нея. Водата е непрекъснат обект на работа от страна на еколозите. Ако ние се погрижим тя да е чиста, то тя ще ни се отблагодари - дарявайки ни живот.
Трябва да се стремим към прилагането на европейските агроекологични програми и системи за управление на околната среда. Общуването със земеделските производители, селскостопанските работници, представители на сдружения и кооперации, търговци и маркетингови специалисти, научни институти и финансови институции е задължително за един еколог. Всяка една област е важна за развитието на фермерството. Всяко едно звено от системата на производство и търговия, дори достигането на продукцията до крайния потребител, трябва да е предмет на изучаване и работа на агроеколога. Само така, ще има пълна представа за цялостното развитие и проблемите, с които един агроеколог може да се занимае и да разреши.
В България имаме необходимите условия, както за развитие на животновъдство - производство на сурово мляко, птиче и свинско месо, така и плодородни почви за земеделие - основни отрасли в растениевъдството: зърно (пшеница, царевица) и маслодайни култури: слънчоглед, маслодайна роза, овощни градини: сливи, череши, круши, ябълки, праскови и др. Развитието на био фермите у нас трябва да бъде не само обект на агроеколозите, но и на финансови институти и икономически специалисти, които да ги подпомагат. Създаването на една екологична и икономическа устойчива среда за това развитие - е нашето бъдеще. Финансирането на фермерството е не само необходимо, но и задължително. Все повече хора се насочват към био продуктите в магазини и хранителни вериги. Те трябва да бъдат запознати с тяхното производство и полезност, да бъдат насочени към закупуването им и консумирането на свежа храна без подобрители и оцветители. В България вече имаме редица био ферми, които произвеждат екологично чисти продукти и трябва да се постараем и да работим за увеличаването на техния брой. Колкото повече хора се насочат към био фермерство, толкова бъдещето на човечеството ще бъде по-добро. Завръщането към обработването на земята, към създаването на повече еко ферми, отглеждането на повече животни, производството на екологично чисти храни и тяхното разпространение - това е нашето бъдеще.
В спомените си нося аромата на пшеничните посеви след дъжд, на ябълката откъсната от дървото, на отгледаните с много труд зеленчуци, и това искам да усещам и в бъдеще, и това искам да завещая на идните поколения - любовта към природата, към земеделието, животновъдството. Дори и с настъпването на новите промени, които новите технологии оказват върху развитието в тези сфери, ние хората не трябва да забравяме, че нашите корени идват от земята, която е изхранвала нашите предци и ние трябва да я опазим и да я завещаем на децата си, защото не можем да живеем без нея."


20.06.2024 / 11:34 | 136 

  Сподели
  


Zara-Live е информационен сайт на Стара Загора. В него ще намерите разнообразна информация за събития в Стара Загора и региона. Актуални спортни новини, културни събития, новини от България и Света.

Използването на авторски материали подписани от Zara Live, текстове, снимки и видео е позволено с позоваване на Zara Live с връзка към www.zara-live.com
Zara Live не носи отговорност за коментари от посетители на сайта.

Общи условия Facebook Политика за личните данни GDPR

Zara Live © 2024