Внимание! В Гълъбово е превишена нормата на серен диоксид

Внимание! По информация от РИОСВ в Гълъбово е превишена нормата на серен диоксид. Препоръчва се да се ограничат разходките на открито, да се затворят прозорците и вратите до нормализирането на ситуацията.

12.08.2019 / 20:54 | 371 Регистрирайте се чрез този линк ...


Използването на авторски материали подписани от Zara Live, текстове, снимки и видео е позволено с позоваване на Zara Live с връзка към www.zara-live.com
Zara Live не носи отговорност за коментари от посетители на сайта.

Zara Live © 2019